Geneesmiddelresistentie - een evoluerend paradigma

Geneesmiddelresistentie bemoeilijkt de strijd tegen talloze ziektes - van antibioticaresistente bacteriële infecties tot resistentie tegen HIV, tuberculose en malaria1. Dit artikel legt de nadruk op geneesmiddelresistentie binnen drie zeer verschillende gebieden: ten eerste antibioticaresistentie, een van de belangrijkste internationale gezondheidsuitdagingen van de 21e eeuw. Ten tweede, antivirale resistentie bij griep, zoals een recent onderzoek aantoonde hoe antivirale behandeling van immuungecompromitteerde patiënten met langdurige influenza-virusinfectie kan leiden tot multiresistentie6. Last but not least, geneesmiddelresistentie bij kanker en de mechanismen achter de creatieve manieren van kanker om kankerbestrijding te omzeilen.
 
Artikel

Bestrijding van antibioticaresistentie door wereldwijd gecoördineerd stewardship

Wereldwijd gecoördineerd stewardship is een van de belangrijkste interventies om antimicrobiële resistentie te bestrijden, beweert een vooraanstaand expert.

Resistentie
Artikel

Antivirale geneesmiddelen- resistentie bij griep - een opkomende bedreiging?

Een recent onderzoek toont aan dat antivirale influenzabehandeling van immuungecompromiteerde patiënten met langdurige influenza-virusinfectie kan leiden tot multiresistentie.

Resistentie
Artikel

Het overwinnen van weerstand tegen kanker - het oplossen van honderden puzzels

Begrijpen hoe resistentie tegen geneesmiddelen bij kanker evolueert en hoe die weerstand tegen te gaan, is als het oplossen van honderden puzzels, legt een vooraanstaande kankerdeskundige uit.

Resistentie

Wilt u meer weten?

Antimicrobiële resistentie (AMR) is in opkomst als ernstige bedreiging van de wereldwijde volksgezondheid.

Resistentie
Referenties

1. WHO: Factsheet: Antimicrobial resistance. Hier Beschikbaar
6. Trebbien, R. et al. Development of oseltamivir and zanamivir resistance in influenza A(H1N1)pdm09 virus, Denmark, 2014. Euro Surveill. 2017; 22(3): pii=30445)