Waarom Biosimilars belangrijk zijn

Tegenwoordig zijn diverse biosimilars beschikbaar, die gemaakt zijn als alternatief voor verschillende referentieproducten en bedoeld zijn voor de behandeling van diverse aandoeningen. De lagere prijzen maken biosimilar aantrekkelijk vanuit het perspectief van de gezondheidszorgeconomie. Tegenwoordig hebben meer patiënten toegang tot deze geavanceerde behandelingen. Biosimilars worden langzaamaan geaccepteerd door voorschrijvers en gebruikers.

De oorsprong van biosimilars

Biosimilars komen in verschillende vormen voor en worden gebruikt voor een reeks aandoeningen. Door het beschikbaar komen van biosimilars hebben meer patiënten in heel Europa toegang gekregen tot dit soort geavanceerde geneesmiddelen.

Biosimilars

Biosimilars: het perspectief van de gebruikers

Hoewel sommige gebruikers soms vragen hebben, worden biosimilars steeds vaker toegepast.

Biosimilars

Toegankelijkheid en een duurzaam gezondheids- zorgsysteem

Met de komst van biosimilars krijgen meer patiënten in heel Europa toegang tot geavanceerde geneesmiddelen en kan er eerder toegang worden verkregen in de loop van de ziekte. Daarnaast kunnen met het beschikbaar komen van biosmilars patiënten vaak in een eerder stadium van hun aandoening behandeld worden.

Biosimilars

Wilt u meer weten?

Inflammatoire darmziekten, de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, zijn chronische inflammatoire aandoeningen met een onbekende etiologie.

Darmziekten
PP-BIO-NLD-0008