Masterclass 1e lijn Vaccinaties voor bijzondere doelgroepen

In Nederland worden de meeste vaccinaties toegediend via het Rijksvaccinatieprogramma of in het kader van reizigersvaccinaties. Maar hoe bekend bent u met specifieke vaccinaties voor bijzondere doelgroepen, zoals ouderen en immuungecompromitteerden?

In deze geaccrediteerde MEDtalks-nascholing komen 4 van deze vaccinaties aan bod, te weten influenza, pneumokokken, meningokokken en varicella zoster. 

Bekijk de on-demand webinar

Download de brochure

Doelstelling

Laat u per vaccinatie bijpraten door een deskundig panel uit verschillende disciplines. Hierbij komen vragen aan bod zoals: welke groepen komen ervoor in aanmerking? Wat kun je ermee winnen? Wat is de richtlijnstatus? 

 

Deze e-Learning is ontwikkeld in samenwerking met een externe partij.