Video animaties gemetastaseerd blaascarcinoom (mUC) 

Hoe werkt systeemtherapie, wat is immunotherapie precies? En wat is de rol van de verpleegkundig specialist bij de behandeling van spierinvasieve blaaskanker. Dat wordt uitgelegd in drie heldere video animaties voor patiënten met blaaskanker. 

Vraag de video's aan

De diagnose vergevorderde en gemetastaseerde blaaskanker en de behandeling hebben een grote impact op het leven van patiënten. Vaak onthouden zij maar een klein deel van wat de oncoloog of uroloog hen vertelt en gaan ze naar huis met veel angst en vragen.1,2 

De video’s kunnen daar verandering in brengen. Ze geven de patiënt op heldere wijze inzicht in hun ziekte, de eerste en tweedelijns behandeling die ze ondergaan en welke ondersteuning ze kunnen krijgen van hun verpleegkundig specialist of verpleegkundige.  

Bladder

Patiënten die goed geïnformeerd zijn, beginnen minder angstig aan hun behandeling en zijn meer therapietrouw.3 Bovendien zijn de video’s ook een goede manier om mensen die laaggeletterd zijn en of lage gezondheidsvaardigheden hebben te informeren.3 Verder worden ze in verschillende talen gemaakt, zodat ze ook makkelijk te begrijpen zijn voor anderstaligen.  

De drie animatiefilmpjes zijn gemaakt door Informed, in samenwerking met de beroepsverenigingen voor urologen en verpleegkundig specialisten, de patiëntenorganisatie Leven met blaas- of nierkanker, een oncoloog en met financiële steun van Pfizer.

Vraag de link naar de video’s aan 

Vraag nu de link naar de eerste video aan over de rol van de verpleegkundig specialist. Pfizer neemt contact op om je meer te vertellen over hoe je de video’s kunt inzetten. Je kunt ook meteen aangeven dat je belangstelling hebt in de volgende video’s. 

 

Indien ik dit nog niet heb gedaan, geef ik Pfizer toestemming om mijn e-mailadres te gebruiken om mij waardevolle informatie over evenementen en wetenschappelijke en gezondheidsgerelateerde informatie op basis van mijn specialiteit en belangen toe te sturen. Meer informatie over het gebruik van uw gegevens vind u in onze Privacy verklaring.
  1. Kessels RPC. Patients’ memory for medical information. J R Soc Med. 2003;96:219-22 

  2. Georgopoulou S, Prothero L, D'Cruz DP. Physician-patient communication in rheumatology: a systematic review. Rheumatol Int 

  3. Wali H, Hudani Z, Wali S, Mercer K, Grindrod K. A systematic review of interventions to improve medication information for low health literate populations. Res Social Adm Pharm. 2016;12:830-64. doi:10.1016/j.sapharm.2015.12.001, Medline 

  4. Meppelink C, The effectiveness of health animations in audiences with different health literacy levels: an experimental study https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25586711/

PP-UNP-NLD-0004