Hoe moet Inflectra worden bewaard?

Vóór reconstitutie

60 maanden bij 2 °C - 8 °C.
Inflectra kan bewaard worden bij een temperatuur van maximaal 25 °C gedurende een enkele periode van maximaal 6 maanden, maar mag daarbij de oorspronkelijke uiterste houdbaarheidsdatum niet overschrijden. De nieuwe uiterste houdbaarheidsdatum moet op de doos genoteerd worden.
Nadat het uit de gekoelde opslag gehaald is, mag Inflectra niet meer in een gekoelde opslag teruggeplaatst worden.4

Na reconstitutie

De chemische en fysische stabiliteit tijdens gebruik van de gereconstitueerde oplossing is aangetoond voor een duur van 24 uur bij 25 °C.
Vanuit microbiologisch standpunt moet het product zo vlug mogelijk worden gebruikt, zeker binnen 3 uur na reconstitutie en verdunning. Als het niet onmiddellijk wordt gebruikt, is de gebruiker verantwoordelijk voor de bewaarduur en -omstandigheden na reconstitutie. De bereide oplossing voor infusie moet binnen 24 uur worden gebruikt wanneer die wordt bewaard bij 2 °C - 8 °C.4

Gerelateerde indicatiegebieden

PP-IFA-NLD-0096