Standpunt van de ECCO met betrekking tot het gebruik van biosimilars voor inflammatoire darmziekten

Het nieuwe standpunt van de ECCO ondersteunt het gebruik van biosimilar infliximab bij hiervoor in aanmerking komende patiënten met inflammatoire darmziekten18


Bekijk de video om meer te weten te komen over het nieuwe standpunt van de ECCO met betrekking tot biosimilars voor inflammatoire darmziekten

De ECCO is van mening dat ‘overstappen van het referentieproduct op een biosimilar bij patiënten met inflammatoire darmziekten aanvaardbaar is. Onderzoeken naar overstappen kunnen waardevol bewijs bieden voor de veiligheid en werkzaamheid. Het wetenschappelijke en daarmee klinisch bewijs met betrekking tot het terugdraaien van een switch, meerdere malen switchen en switchen tussen verschillende biosimilars bij patiënten met inflammatoire darmziekten ontbreekt’18

Download de online publicatie

‘De eerste observationele gegevens die zijn gepubliceerd over de werkzaamheid en veiligheid van CT-P13 bij inflammatoire darmziekten, waaronder immunogeniciteitsgegevens, laten een profiel zien dat overeenkomt met het refererentieproduct 18

ECCO benadrukt ook de belangrijke rol van zorgverleners bij het voorlichten van patiënten over biosimilars18

Gerelateerde indicatiegebieden

Voetnoten

CD, Crohn’s disease; ECCO, European Crohn’s and Colitis Organisation; IBD, Inflammatory bowel disease; OLE, Open-label extension; RCT, Randomised clinical trial; UC, Ulcerative colitis.

PP-IFA-NLD-0096