Talazoparib, nieuwste aanvulling op portfolio Pfizer, en initiatieven ter ondersteuning borstkankerzorg

Na de introductie van palbociclib (Ibrance®)1, de eerste CDK4/6-remmer, en de biosimilar Trazimera® is sinds kort een nieuwe PARP-remmer, talazoparib (Talzenna®)2, vergoed voor borstkankerpatiënten in Nederland. Naast het geneesmiddelenportfolio voor de behandeling van diverse subtypen borstkanker biedt Pfizer educatie en ondersteuning voor optimale borstkankerzorg en participeert Pfizer in initiatieven die borstkankerpatiënten kunnen helpen in het omgaan met de ziekte en hun leven zo optimaal mogelijk voort te zetten

foto

Bewezen kracht in studies én dagelijkse praktijk

Inmiddels heeft Pfizer een portfolio dat inzetbaar is bij meerdere typen borstkanker (figuur 1). De komst van de CDK4/6-remmers heeft daadwerkelijk iets veranderd in het behandellandschap van borstkanker. In 2017 is palbociclib geïntroduceerd en daarmee de eerste CDK4/6-remmer die voor deze patiëntengroep beschikbaar is gekomen.1 Palbociclib is momenteel in Nederland verreweg de meest gebruikte CDK4/6- remmer.3 Het is een eenvoudig toe te passen behandeling met een bewezen klinische effectiviteit (vanaf de eerste lijn), waaronder behoud van kwaliteit van leven, zo is aangetoond in meerdere gerandomiseerde klinische trials met een brede patiëntenpopulatie, zoals de PALOMA-24 en PALOMA-3-trial5;6. Het voordeel in progressievrije overleving (PFS), gevonden in de trials, is bevestigd in de real-world setting.7 Juist omdat zoveel patiënten langdurig met palbociclib behandeld worden, is inmiddels veel bekend over dit geneesmiddel. Veel patiënten die een respons hebben op deze behandeling, hebben langdurig baat bij palbociclib en continueren de behandeling. Palbociclib wordt over het algemeen goed verdragen: de bijwerkingen zijn meestal mild en patiënten ondervinden weinig hinder. De meest voorkomende bijwerkingen bij behandeling met palbociclib, gecombineerd met letrozol4;8 of fulvestrant5, zijn neutropenie en leukopenie. In analyses van PALOMA-29 en -310 is gevonden dat patiënten bij behandeling met palbociclib een goede levenskwaliteit behielden, terwijl de ziekteprogressie aanzienlijk vertraagde.

Nieuwe PARP-remmer

In aanvulling op het portfolio van Pfizer voor de behandeling van borstkanker wordt sinds 1 mei 2020 talazoparib vergoed. Dit middel is een nieuw alternatief voor chemotherapie bij patiënten met kiembaan BRCAgemuteerde HR+/HER2- of triplenegatieve lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker. Talazoparib heeft een dubbel werkingsmechanisme: remming van de katalytische activiteit van twee PARP-enzymen (PARP1 en PARP2) en het vangen (trapping) van PARP. PARP eiwitten helpen beschadigd DNA in gezonde cellen en in kankercellen te herstellen tijdens de celdeling. Wanneer (kanker)cellen al een defect hebben in het DNA-herstel, zoals in het geval bij patiënten met een kiembaan BRCAmutatie, kan het remmen van PARP een extra aanzet zijn tot celdood. De behandeling met talazoparib betreft een eenmaal daagse, orale dosering2 en resulteert in een significant langere PFS van patiënten met gevorderde kiembaan BRCA-gemuteerde borstkanker in vergelijking met chemotherapie: 8,6 versus 5,6 maanden (HR 0,54; p < 0,001).11 Deze resultaten voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies van de commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM).12 Bij behandeling met talazoparib kunnen onder andere hematologische bijwerkingen optreden. De meest voorkomende graad 3 en 4 hematologische bijwerkingen zijn anemie (35,2%), neutropenie (17,4%) en trombocytopenie (16,8%). De meest voorkomende niet-hematologische bijwerkingen zijn graad 1. Ondanks de bijwerkingen gaan vrijwel alle patiënten (96%) door met deze behandeling.2 De vragenlijsten naar de kwaliteit van leven toonden een significante verandering in het voordeel van talazoparib ten opzichte van chemotherapie.11;14 Mede daarom wordt talazoparib gezien als een geschikt alternatief voor chemotherapie. 

Bijdrage aan studies, wetenschappelijke educatie en patiënten ondersteuning

Pfizer staat voor het verbeteren van zorg en de uitkomsten van zorg voor patiënten. Daarom ondersteunen wij onderzoeker-geïnitieerde studies en andere onafhankelijke initiatieven, zoals zorgverbeter-trajecten en medische educatie. Andere voorbeelden zijn Preceptorship (een nascholing) van het Jules Bordet Instituut, en het Baanbrekend Oncologie Onderzoek Stimuleringsfonds (BOOST), een onafhankelijk onderzoeksprogramma, waarvan de inclusie is afgelopen en de uitkomsten deze zomer volgen. In samenwerking met diverse maatschappelijke partijen ontwikkelt Pfizer initiatieven die patiënten met gemetastaseerde borstkanker kunnen helpen, zoals ondersteuning om aan het werk te blijven als je ziek bent (in samenwerking met partijen zoals Centrum Werk en Gezondheid, Kennisgroep Kanker en Werk, NFK en de IKNL taskforce Werk en Kanker) en seksualiteit en intimiteit bij kanker. Dit gebeurt bijvoorbeeld vanuit het project Roze Olifant, dat samen met de Borstkankervereniging Nederland (BVN) is opgezet, en Sick and Sex. Vanuit deze projecten worden beroepsbeoefenaren geholpen bij het bespreekbaar maken van mogelijke problemen van vrouwen met seksualiteit bij borstkanker.

Optimale levenskwaliteit

Pfizer maakt niet alleen geneesmiddelen, maar denkt graag mee met u en uw borstkankerpatiënten. Ons gezamenlijke doel is ervoor te zorgen dat de beste behandeling wordt gegeven, gericht op optimale overlevingskansen en behoud van kwaliteit van leven. Met de komst van talazoparib is er weer een groep patiënten die daar ook kans op maakt.

PP-TAL-NLD-0015

1. IBRANCE, Samenvatting van productkenmerken. 2. TALZENNA, Samenvatting van productkenmerken. 3. Axon Health Care www.close-up-online.nl, Maart 2020. 4. Finn RS e.a. N Engl J Med. 2016;375:1925-1936. 5. Cristofanilli M e.a. Lancet Oncol. 2016;17:425-439. 6. Turner NC e.a. N Engl J Med. 2018;379:1926-1936. 7. Taylor-Stokes G e.a. Breast. 2019;43:22-27. 8. Rugo HS e.a. Breast Cancer Res Treat. 2019;174:719-729. 9. Rugo HS e.a. Ann Oncol. 2018;29:888-894. 10. Harbeck N e.a. Ann Oncol. 2016;27:1047-54. 11. Litton JK e.a. N Engl J Med. 2018;379:753-763. 12. Advies commissie BOM over talazoparib. Med Oncol. 2019;9:27-30. 13. Hurvitz SA e.a. Oncologist. 2020;25:e439-e450. 14. Ettl J e.a. Ann Oncol. 2018;29:1939-1947..

PP-TAL-NLD-0017