Deze website met internetadres http://www.pfizerpro.nl en alle hierop vermelde informatie is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

Zoek

Menu

Close

Inloggen of registrerenUitloggen Onze geneesmiddelenZiektebeeldenOntdek meerOntdek meerEducatieMaterialenVideo'sContactContactNeem gerust contact met ons opStel een vraagPfizer medische informatie
OverXalkori kort samengevat Indicatie en registratieSmPC

Menu

Close

Anti-tumour activityEffectiviteit en verdraagbaarheidEffectiviteitPROFILE 1001: onderzoeksopzet met ROS1-uitbreidingscohortConsistente effectiviteit binnen 5 klinische trials Veiligheid BijwerkingenOnze geneesmiddelenLongkanker portfolio Pfizer
Klik hier voor de productinformatie (SmPC)
XALKORI heeft in vijf eenarmige, prospectieve klinische onderzoeken consistente resultaten laten zien1,3-6ORR bij patiënten met ROS1+ gevorderd/gemetastaseerd NSCLC behandeld met XALKORIPROFILE 10011,2

Centraal, eenarmig fase I-onderzoek bij patiënten met ROS1+ lokaal gevorderd of gemetastaseerd NSCLC (N = 53).*1 
Mediane PFS bedroeg 19,3 maanden (95%-BI, 15,2–39,1). Mediane follow-up bedroeg 62,6 maanden.1,2

OxOnc3

Eenarmig fase II-onderzoek bij Oost-Aziatische patiënten met ROS1+ lokaal gevorderd of gemetastaseerd NSCLC (N = 127). Mediane PFS bedroeg 15,9 maanden (95%-BI, 12,9–24,0). Mediane follow-up werd niet gemeld.3

EUCROSS4

Eenarmig fase II-onderzoek bij patiënten met ROS1+ gevorderd/gemetastaseerd NSCLC (N = 30). Mediane PFS bedroeg 20,0 maanden (95%-BI, 10,1–NR). Mediane follow-up bedroeg 20,6 maanden.4

METROS5

Eenarmig fase II-onderzoek bij patiënten met ROS1+ gevorderd/gemetastaseerd NSCLC (N = 26) bij wie ≥ 1 behandelregime met standaardchemotherapie geen effect had. Mediane PFS bedroeg 22,8 maanden (95%-BI, 15,2–30,3). Mediane follow-up bedroeg 21 maanden.5

AcSé†6

Eenarmig fase II-onderzoek bij patiënten met ROS1+ gevorderd/gemetastaseerd NSCLC (N = 36). Mediane PFS bedroeg 5,5 maanden (95%-BI, 4,2–9,1). Mediane follow-up werd niet gemeld.6

TitleORR was het primaire eindpunt in alle vijf onderzoeken1,3-6Voor drie patiënten uit een afzonderlijk cohort werd retrospectief vastgesteld dat ze ROS1+ waren; zij werden in de bijgewerkte analyses meegenomen.1Vergeleken met het centrale fase I-onderzoek (PROFILE 1001) had 25% van de ROS1+ patiënten in het AcSé-onderzoek een ECOG-prestatiestatus van 2 vs. 2% in PROFILE 1001.1,6De ORR na twee cycli was 47% en de beste objectieve respons was 69%.6CI=confidence interval; ECOG=Eastern Cooperative Oncology Group; NR=not reached; NSCLC=non-small cell lung cancer; ORR=objective response rate; PFS=progression-free survival.Referenties:Shaw AT, Riely GJ, Bang YJ, et al. Crizotinib in ROS1-rearranged advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): updated results, including overall survival, from PROFILE 1001. Ann Oncol. 2019;30(7):1121-6.Samenvatting van de Productkenmerken Xalkori®.Wu YL, Yang JC, Kim DW, et al. Phase II study of crizotinib in East Asian patients with ROS1-positive advanced non-small cell lung cancer. J Clin Oncol. 2018;36(14):1405-11.Michels S, Massutí B, Schildhaus HU, et al. Safety and efficacy of crizotinib in patients with advanced or metastatic ROS1-rearranged lung cancer (EUCROSS): a European phase II clinical trial. J Thorac Oncol. 2019;14(7):1266-76.Landi L, Chiari R, Tiseo M, et al. Crizotinib in MET-deregulated or ROS1-rearranged pretreated non-small cell lung cancer (METROS): a phase II, prospective, multicenter, two-arms trial. Clin Cancer Res. 2019;25(24):7312-9.Moro-Sibilot D, Cozic N, Pérol M, et al. Crizotinib in c-MET- or ROS1-positive NSCLC: results of the AcSé phase II trial. Ann Oncol. 2019;30(12):1985-91.
Effectiviteit en verdraagbaarheid 
PP-XLK-NLD-0219

Wilt u een bijwerking melden? Gebruik dan het meldformulier bijwerkingen.
U kunt dit formulier downloaden of opslaan en het vervolgens sturen naar [email protected].

PfizerPro AccountPfizerPro AccountU vindt informatie over geneesmiddelen, werkingsmechanismen, werkzame stoffen, doseringen en bijwerkingen die kunnen optreden. Zodat u nog beter in staat bent om uw patiënten te helpen.InloggenRegistrerenAccountUitloggen

De informatie die op deze website wordt aangeboden is uitsluitend bedoeld voor zorgverleners in Nederland. Bent u geen zorgverlener, maar patiënt of consument, ga dan naar www.pfizer.nl.

 

2023 Pfizer© Alle rechten voorbehouden.
 

U verlaat de website van Pfizer
Door op oké te klikken, verlaat u de website van Pfizer. De links naar websites buiten Pfizer worden u als service aangeboden. Pfizer heeft geen invloed op de inhoud van deze sites en is er niet voor verantwoordelijk.