Niercelcarcinoom


Nierkanker, en eigenlijk kanker in het algemeen, is een complex onderwerp. Het is daardoor niet altijd eenvoudig om in een paar zinnen aan een patiënt uit te leggen wat het precies is, hoe het ontstaat, wat de behandelopties zijn, etc. Om toch duidelijk te zijn in een gesprek met de patiënt, zijn of haar omgeving of andere betrokkenen, beschrijven we hieronder in het kort wat niercelcarcinoom inhoudt.1

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 2600 mensen nierkanker.43  De toename van nierkankerpatiënten stijgt met de tijd. In 2000 kregen ongeveer 1500 mensen nierkanker; in 2015 was dit aantal 2250.45

Ongeveer negen van de tien mensen met nierkanker heeft niercelcarcinoom. Niercelkanker, zoals deze vorm ook wel wordt genoemd, ontstaat in de wand van de nierbuisjes.2

Onder niercelcarcinoom vallen verschillende subtypen. De meest voorkomende subtypen zijn:2

•    Heldercellig carcinoom (80%)

•    Papillary carcinoom (11%)

•    Chromofoob carcinoom (4%)

Oorzaken 

Er zijn enkele factoren die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van nierkanker. Deze zijn te verdelen in twee segmenten: risicofactoren en erfelijkheid. Voorbeelden van risicofactoren zijn roken, overgewicht en een verhoogde bloeddruk. Bij een klein percentage (circa 2-8%) van alle gevallen van nierkanker is erfelijkheid de oorzaak.7

Lees hier meer over de oorzaken van niercelcarcinoom.
 

Symptomen

Vaak wordt niercelcarcinoom per toeval ontdekt. Veel beginnende symptomen zijn namelijk niet direct te linken aan niercelcarcinoom. Zo kan het voor klachten zorgen die niet door de tumor komen, maar door een lichamelijk reactie op de tumor. Denk aan vermoeidheid, langdurige koorts en de vermindering van eetlust. De tumor zelf kan op langere termijn wel klachten geven die sneller aan kanker te linken zijn. Dit zijn klachten als bloed in de urine, pijn in de zij of rug en een voelbaar gezwel in de buik.3

Lees hier meer over de symptomen van niercelcarcinoom.

Diagnose

De zorgverlener die de diagnose nierkanker stelt, kan een uroloog, chirurg of internist zijn. De diagnostiek kan bestaan uit de volgende onderdelen:6

•    Bloedonderzoek
•    Radiologisch onderzoek (echo en/of CT-scan)
•    Aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld aan de longen of hersenen)
•    Punctie van tumor

Lees hier meer over de diagnose van niercelcarcinoom

Behandeling 

De behandeling van niercelcarcinoom is onder andere afhankelijk van de grootte van de tumor. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de genezende behandeling en de palliatieve behandeling. Onder genezende behandeling vallen bijvoorbeeld operaties waarbij de nier gedeeltelijk of volledig wordt verwijderd, of het bevriezen of verhitten van de tumor. Ook is het mogelijk dat er wordt gewacht en gecontroleerd hoe de tumor zich ontwikkelt. In dat geval is de tumor op dat moment nog niet bedreigend.

Naast de genezende behandeling, zijn er behandelingsvormen die helpen de tumorgroei te remmen of de klachten te verlichten. Voorbeelden van deze, palliatieve behandelingen zijn embolisatie, systemische therapie en immuuntherapie.5

Lees hier meer over de behandeling van niercelcarcinoom.
 

Overlevingskans

De overlevingskans van niercelcarcinoom heeft met verschillende factoren te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de leeftijd van de patiënt, het stadium van de ziekte en de fysieke toestand van de patiënt op het moment van de start van de behandeling. De 5-jaarsoverleving was over de periode van 2011 tot 2015 ongeveer 65%. De 1-jaarsoverleving was in die periode 80%.4  Deze cijfers zijn indicaties. Iedere patient is anders, het is daarom moeilijk om deze algemene cijfers voor een individuele patient te gebruiken. Er is veel aan het veranderen in de behandeling van niercelcarcinoom. Dit kan de overlevingscijfers van patienten positief doen veranderen. 

Lees hier meer over de overlevingskans van niercelcarcinoom.

Meer over niercelkanker

Referentie:

1: https://www.kanker.nl/kankersoorten/nierkanker
2: https://www.kanker.nl/kankersoorten/nierkanker/wat-is/soorten-nierkanker
3: https://www.kanker.nl/kankersoorten/nierkanker/wat-is/symptomen-bij-nierkanker
4: https://www.kanker.nl/kankersoorten/nierkanker/wat-is/risicofactoren-van-nierkanker
5: https://www.umcg.nl/NL/Zorg/Volwassenen/zob2/Nierkanker/Behandeling/Paginas/default.aspx
6: https://www.kanker.nl/kankersoorten/nierkanker/onderzoek-en-diagnose/onderzoek-en-diagnose-bij-nierkanker
7: https://www.kanker.nl/kankersoorten/nierkanker/wat-is/risicofactoren-van-nierkanker
43: https://www.kwf.nl/kanker/kwf-en-nierkanker/Pages/default.aspx
45: https://www.kanker.nl/kankersoorten/nierkanker/wat-is/overige-cijfers-nierkanker

PP-SUT-NLD-0209