Diagnose niercelcarcinoom16,17

Wanneer iemand last heeft van de omschreven symptomen, zal de huisarts een algemene screening uitvoeren. Daarna wordt de patiënt mogelijk doorverwezen naar een uroloog of internist. Zij kunnen vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van niercelcarcinoom. 

Dit doen zij middels een:

 • Echografie
  Een echografie is een onderzoek d.m.v. van geluidsgolven om te kijken of er een tumor in de nieren zit.18
   
 • Urine- en bloedonderzoek
  Een urine- en bloedonderzoek wordt gebruikt om de werking en conditie van de organen te testen.
   
 • Cystoscopie
  Een echografie of CT-scan kan niet altijd aantonen dat er sprake is van een tumor in de nieren. Een cytoscopie (kijkonderzoek van de blaas en plasbuis) kan dan uitwijzen of er een tumor in de nieromgeving zit.19


Mocht uit de eerste onderzoeksfase blijken dat de patiënt daadwerkelijk niercelcarcinoom heeft, dan zal de arts de plaats en grootte van de tumor beoordelen en eventuele uitzaaiingen onderzoeken. Dat kan via een:

 • CT-scan
  Een CT-scan maakt haarscherpe foto’s van de organen en het weefsel. De arts kan de plaats, grootte, mogelijke doorgroei en uitzaaiingen van de tumor in kaart brengen.20
   
 • MRI-scan
  Een MRI-scan is een magneetscan waarmee de arts mogelijke tumoren of uitzaaiingen kan ontdekken. Het is mogelijk dat de patiënt allergisch is voor contrastvloeistof, een jodiumhoudende vloeistof die bij een CT-scan wordt gebruikt. In dat geval zal de patiënt een MRI-scan krijgen.21
   
 • Biopsie
  Een biopsie is een afname van een stukje weefsel (biopt) van de plek waar een afwijking zit. Dit is niet altijd noodzakelijk, en gebeurt alleen als de arts niet zeker weet of de tumor goed- of kwaadaardig is, of wanneer de plek van ontstaan van de tumor onduidelijk is. Ook het type tumor kan op deze manier worden ontdekt.22
   


Als de niertumor naar andere organen is uitgezaaid, volgt aanvullend onderzoek. Dit kan in de vorm van een:

 • Doppler-echografie
  Een Doppler-echografie bestaat uit twee technieken: de Doppler- en echografische techniek. Allereerst worden geluidsgolven ingezet om een bloedvat zichtbaar te maken (echografie). Vervolgens wordt de stroomsnelheid van het bloed geanalyseerd om eventuele afwijkingen, zoals tumoren die zich in de bloedvaten kunnen bevinden, te ontdekken (Doppler-onderzoek).23
   
 • Extra CT- of MRI-scan van de hersenen
  De hersenen worden gescand op potentiële uitzaaiingen. Alarmsignalen als hoofdpijn, braken, gevoelsveranderingen of een eenzijdige verlamming kunnen duiden op uitzaaiingen van de nieren naar de hersenen.

Na de diagnosefase zal de arts een behandelplan opstellen waarbij het stadium van de niercelcarcinoom, de kenmerken van de tumor en lichamelijke conditie als richtlijnen gelden.24
 

Referenties:

16: https://www.kwf.nl/SiteCollectionDocuments/brochure-Nierkanker.pdf
17: https://www.kanker.nl/kankersoorten/nierkanker/onderzoek-en-diagnose/onderzoek-en-diagnose-bij-nierkanker

18: https://www.kanker.nl/kankersoorten/nierkanker/onderzoek-en-diagnose/echografie-bij-nierkanker
19: https://www.kanker.nl/kankersoorten/nierkanker/onderzoek-en-diagnose/cystoscopie-bij-nierkanker-0
20: https://www.kanker.nl/kankersoorten/nierkanker/onderzoek-en-diagnose/ct-scan-bij-nierkanker
21: https://www.kanker.nl/kankersoorten/nierkanker/onderzoek-en-diagnose/mri-scan-bij-nierkanker
22: https://www.kanker.nl/kankersoorten/nierkanker/onderzoek-en-diagnose/biopsie-bij-nierkanker
23: https://www.kanker.nl/kankersoorten/nierkanker/onderzoek-en-diagnose/doppler-echografie
24: https://www.kwf.nl/SiteCollectionDocuments/brochure-Nierkanker.pdf

 

PP-SUT-NLD-0209