Overlevingskans niercelcarcinoom46,47 

Gemiddeld overlijden jaarlijks 896 mensen aan niercelcarcinoom. Nadat de patiënt is gediagnosticeerd met nierkanker, is de overlevingskans afhankelijk van het stadium waarin de nierkanker zich bevindt.


In een vergevorderd stadium worden de overlevingskansen kleiner. De overlevingskansen zijn per persoon verschillend. De percentages in onderstaande tabel zijn een indicatie en kunnen in de komende jaren door de introductie van nieuwe behandelmethoden veranderen.
 

Overlevingskansen niercelcarcinoom
 

Referenties:

46: https://www.kwf.nl/kanker/kwf-en-nierkanker/Pages/default.aspx
47: https://www.kanker.nl/kankersoorten/nierkanker/wat-is/overlevingscijfers-nierkanker

 

PP-SUT-NLD-0209