De rol van VEGF bij mRCC

Angiogenese is de levensader van niercelcarcinoom

Angiogenese gedreven tumoren met immunologische karaktertrekken 

Niercelcarcinoom kenmerkt zich door sterk gevasculariseerde tumoren die de controlerende functie van het immuunsysteem ontwijken. Welk pathologisch mechanisme gaat schuil achter de angiogenese bij niercelcarcinoom? En hoe is het immuunsysteem bij het ontstaan en verloop van deze ziekte betrokken?

In 2019 stelden medisch oncologen bij 117.631 mensen de diagnose kanker. Van het totaal aantal kankerpatiënten kreeg 2% nierkanker. In absolute cijfers: 2019 telde 2.606 nieuwe nierkankerpatiënten. Het jaar daarvoor overleden 873 mensen aan de ziekte.1

Bij een nierkankerdiagnose is in de meeste gevallen sprake van niercelcarcinoom. Tenminste 16 subtypes niercelcarcinoom staan in de literatuur beschreven waarvan ongeveer 70% zich manifesteert als de heldercellige variant.2

Wilmstumor (nefroblastoom) is een zeldzamere vorm van nierkanker die uitsluitend bij kinderen voorkomt.3 Nefroblastoom laten we buiten beschouwing. Dit artikel gaat over niercelcarcinoom waarbij de pathologische angiogenese, kankerimmunologie en behandelingsmogelijkheden aan de orde komen.

De rol die angiogenese speelt bij niercelcarcinoom

PP-SUT-NLD-0274