Longkanker voor iedereen zo leefbaar mogelijk maken

Longkanker is moeilijk behandelbaar. Toch leven steeds meer mensen langer in goede kwaliteit, bijvoorbeeld dankzij de ontwikkeling van behandelingen op maat voor de patiënt met mutatiegedreven longkanker. We zijn trots dat we aan deze ontwikkeling kunnen bijdragen. Daarnaast willen wij longkanker voor iedereen zo leefbaar mogelijk maken.  

We hebben onder meer oog voor kwaliteit van leven. Daarom zoeken wij samenwerking met partijen die zich met palliatieve zorg bezighouden. Wij zijn niet de expert op dit gebied, maar kunnen organisaties die praktische hulpmiddelen ontwikkelen voor mensen met longkanker en hun naasten wel ondersteunen. En samen met hen luisteren naar wat er bij patiënten speelt en daarop inspelen. 
 

Laagdrempelige antwoorden op allerlei vragen 

Een voorbeeld van zo’n hulpmiddel is het zakboekje 'Als je niet meer beter wordt'. Dat biedt patiënten met uitgezaaide longkanker op laagdrempelige wijze antwoorden op allerlei vragen die in hen opkomen. Het biedt structuur, steun en inzicht tijdens de laatste levensfase.  

Ook is er een nascholing voor zorgprofessionals om met meer vertrouwen en kennis in gesprek te gaan met mensen met kanker in hun laatste levensfase. En er is een video waarin Aukje (patiënt) vertelt over leven met uitgezaaide longkanker en het belang van goede palliatieve zorg.  
 

Ga met ons in gesprek

Verder nodigen we u vooral uit om in gesprek met ons te gaan. Als u zelf een goed idee heeft waarmee we de levenskwaliteit van mensen met uitgezaaide longkanker en hun omgeving kunnen verbeteren, horen wij dat graag. U kunt contact met ons opnemen via [email protected]

Bekijk hieronder nog meer initiatieven en artikelen waarmee wij willen bijdragen aan ‘het zo leefbaar mogelijk maken van longkanker’, onder andere door de palliatieve fase bespreek baar te maken.

PP-UNP-NLD-0234