Welkom bij  PfizerPro de website van Pfizer voor zorgprofessionals. Deze website  is van Pfizer bv  en Pfizer PFE bv (samen Pfizer genoemd). Leest u alstublieft zorgvuldig onze gebruikersvoorwaarden voordat u onze website bezoekt.  Met uw bezoek aan onze website, geeft u aan kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben geaccepteerd. Het kan zijn dat Pfizer de gebruikersvoorwaarden wijzigt, controleer derhalve regelmatig de gebruikersvoorwaarden.

1. Gebruik van de website.

Uw toegang tot en het gebruik van de informatie op de website is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. U gaat akkoord met het te allen tijde rechtmatig handelen in het gebruik van en de toegang tot deze website en u zal niets doen wat schade veroorzaakt aan: de toegang tot de website, het onderbreken of belemmeren van functionaliteiten van deze website en/of het gebruiksgenot van de website voor andere gebruikers .

2. Inhoud.

U gaat ermee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van deze website en de inhoud ervan op eigen risico is. Pfizer is gemachtigd te allen tijde informatie/materialen op de website te veranderen of te verwijderen. Pfizer zal redelijke inspanningen treffen accuraat en up-to-date informatie op deze website op te nemen, maar geeft geen garanties, toezeggingen of verklaringen van welke aard ten aanzien van de juistheid, actualiteit, kwaliteit, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Pfizer wijst alle garanties, expliciet of impliciet in de ruimste mate toegestaan door de wet af. Pfizer , aan haar gelieerde ondernemingen, noch enige andere partij betrokken bij het creëren, produceren of leveren van deze website is aansprakelijk voor verlies, schade of kosten dan ook, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins voortvloeiend uit het vertrouwen op de informatie op deze website, de toegang tot, het gebruik van, of onvermogen om deze website, of voor fouten of weglatingen in de inhoud ervan te gebruiken. Deze beperking geldt ook voor verlies, schade of kosten veroorzaakt door virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens te infecteren.

3. Cookies en Privacy.

Pfizer respecteert de privacy van haar website bezoekers. Kijkt u alstublieft op onze Cookie Instellingen en Privacy Disclaimer voor meer informatie over hoe Pfizer omgaat met persoonlijke data.

4. Websites van derden en (web)links.

Op deze website kunnen links of verwijzingen naar andere websites worden onderhouden door derde partijen waarover wij geen controle hebben . Dergelijke links worden uitsluitend aangeboden voor uw gemak. Tevens kan deze website worden benaderd vanuit links van derden waarover Pfizer geen controle heeft.

Pfizer geeft geen garanties, toezeggingen of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de juistheid, actualiteit, kwaliteit, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie vervat in dergelijke websites en is niet aansprakelijk voor verlies, schade of kosten van welke aard dan ook als gevolg van dergelijke informatie . Opnemen van een link van een derde partij impliceert niet een goedkeuring of aanbeveling door Pfizer.

5. Medische informatie.

Deze website kan informatie bevatten met betrekking tot diverse medische aandoeningen en hun behandeling. Deze informatie wordt verstrekt voor alleen algemene doeleinden en is niet bedoeld als vervanging van het advies van een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener. U dient de informatie op deze website niet te gebruiken om een gezondheid of conditie probleem of ziekte te diagnosticeren. Treed hiervoor altijd in overleg met een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener.

6. Niet vertrouwelijke informatie.

Onderworpen aan ons Cookie en Privacy Beleid, wordt elke communicatie of ander materiaal dat u naar Pfizer via internet, e-mail of post stuurt, zoals vragen, commentaar en suggesties geacht niet-vertrouwelijk te zijn en leidt voor Pfizer tot geen enkele verplichting van welke aard. Pfizer is vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken in deze berichten en materialen te gebruiken voor welk doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie en marketing van producten.

7. Intellectueel eigendom.

Pfizer is eigenaar van alle auteursrechten, octrooien, databankrechten, merken, ontwerpen, knowhow en vertrouwelijke informatie (al dan niet geregistreerd), en alle andere intellectuele eigendomsrechten bestaande in deze website en de inhoud ervan. De inhoud van deze website mag alleen worden gekopieerd voor niet-commerciële individuele raadpleging en met alle auteursrechten of andere eigendomsrechten behouden, en daarna mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op andere wijze worden herverdeeld. Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk is toegestaan, mag u niet kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden van informatie, tekst of documenten op deze website of een deel ervan in een elektronisch medium of in hard copy, of afgeleide werken op basis hiervan, zonder schriftelijke goedkeuring van Pfizer.

8. Nederlandse wetgeving.

Deze website en de inhoud ervan zijn bedoeld om te voldoen aan de Nederlandse wet. Hoewel de informatie op deze website toegankelijk is voor gebruikers buiten Nederland, wordt de informatie op de website uitsluitend bedoeld voor gebruik door inwoners van Nederland. Andere landen kunnen wetten, regelgeving en medische praktijken hebben die verschillen met die in Nederland. Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wet. De Nederlandse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over eventuele geschillen die in verband met deze website.

9. Diversen.

Voor zover enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden als onwettig wordt gehouden, ongeldig of niet afdwingbaar, dan moet een dergelijke bepaling zijn afgescheiden en verwijderd worden zonder dat het de afdwingbaarheid van de overige bepalingen beinvloedt.

Copyright © 2015 Pfizer bv en PFE bv. Alle rechten voorbehouden