Deze website met internetadres http://www.pfizerpro.nl en alle hierop vermelde informatie is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

Zoek

Menu

Close

Inloggen of registrerenUitloggen Onze geneesmiddelenZiektebeeldenOntdek meerOntdek meerEducatieMaterialenVideo'sPodcastOver PfizerOver PfizerNieuwsBlogsMedewerkers in beeldContactContactNeem gerust contact met ons opStel een vraagPfizer medische informatie

Onderaan de pagina kunt u bijwerkingen melden.

BadgeKickerStel een vraag

Heeft u een vraag? Stel hem hier.

Stel een vraag
' Passen is goed, maar meten is weten. '

14 juni 2023  |   Laura Burgers

Passende zorg is op dit moment een veel besproken onderwerp in de gezondheidszorg. Voor alle duidelijkheid, passende zorg is een manier van samenwerken die ervoor zorgt dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen.1 

Oftewel, zorg die voor alle Nederlanders toegankelijk, kwalitatief goed betaalbaar blijft. Hierbij wordt ook – maar zeker niet alleen - gekeken naar geneesmiddelen en hoe deze ‘gepast’ ingezet kunnen worden. 

Nu zal er niemand tegen passende zorg en gepast gebruik van geneesmiddelen zijn. Ook Pfizer vindt het enorm belangrijk dat de juiste patiënt behandeld wordt met de juiste behandeling, met de juiste dosering, gedurende de juiste behandelduur en op het juiste moment. Positieve resultaten van wetenschappelijk goed opgezette gepast-gebruik-studies kunnen hierbij leiden tot een andere, uitgebreidere of beperktere inzet van geneesmiddelen door deze anders te doseren of in een andere lijn van behandeling in te zetten. Dit kan financiële consequenties hebben voor zorgaanbieders en ook voor fabrikanten van geneesmiddelen. 

Het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg gaan in het Integraal Zorg Akkoord specifiek in op hoe passende zorg en gepast gebruik van geneesmiddelen gestimuleerd kunnen worden.2 De specifieke focus op geneesmiddelen komt door de opvatting dat juist de uitgaven aan specialistische geneesmiddelen een steeds groter beslag leggen op het budget voor de zorg door de komst van nieuwe - veelal dure -  middelen, behandelmogelijkheden voor nieuwe indicaties en het groeiend aantal patiënten. De gedachte is dat als geneesmiddelen in de praktijk gepast(er) ingezet worden, dat zal leiden tot meer doelmatigere en vooral goedkopere zorg. 

Meten is weten

Om dit te meten (passen én meten nietwaar?) doen zorgaanbieders onderzoek (vaak gefinancierd door publieke middelen zoals ZonMw/zorgverzekeraars3) naar het behandelen van de juiste patiëntenpopulatie maar ook welke dosering en behandelduur met een geneesmiddel gepast zijn. Voorbeelden zijn studies (voornamelijk in de kankerzorg/oncologie, multipele sclerose & chronische immuunziekten) naar een kortere behandelduur, lager of hybride doseren maar ook naar de optimale positionering in het behandelalgoritme.4,5

‘Financiële consequenties zijn niet erg. Dat vindt ook Pfizer, zelfs als dit tot minder gebruik van een geneesmiddel zou leiden en de zorg daardoor kwalitatief... '

Zoals gezegd, gepast gebruik is goed. En financiële consequenties zijn niet erg. Dat vindt ook Pfizer, zelfs als dit tot minder gebruik van een geneesmiddel zou leiden en de zorg daardoor kwalitatief verbetert. Doelmatig en gepast gebruik van zorg levert ons als maatschappij namelijk heel veel op. Maar passende zorg en gepaste gebruik moeten wel op verantwoorde wijze tot stand komen. 

En juist daarbij valt mij de laatste tijd - tijdens recente congressen en in artikelen in de media - op dat dat de initiatiefnemers van nog lopende studies voornamelijk focussen op de al gerealiseerde besparingen op geneesmiddelen door deze studies. Immers, lager doseren is minder kosten aan geneesmiddelen. 

Ook Pfizer denkt op dit moment actief na over de rol die wij als fabrikant hebben op het gebied van gepast gebruik; nu en in de toekomst. Zeker ook in het licht van cyclisch pakketbeheer waarbij geneesmiddelen (en behandelingen) tijdelijk – onder bepaalde condities – vergoed worden met het oog op doorgaand wetenschappelijk onderzoek dat meer inzicht moet bieden en de suggestie om gepast gebruik voorwaardelijk te laten zijn aan toelating van geneesmiddelen tot het verzekerde pakket.6

Meten is weten

Ik doe dan ook graag de oproep aan andere partijen om hierover met ons in gesprek te gaan. 

Wanneer vindt men dat er additioneel onderzoek nodig is en wanneer niet? Wat is de rol van de innovatieve geneesmiddelensector op dit gebied? Hoe haalbaar zijn gepast-gebruik-studies en wat zijn daarvoor de succesfactoren? Is de huidige financiering van zorg geschikt voor implementatie van initiatieven? Zo maar wat vragen die we gezamenlijk kunnen oppakken. Want passen is goed, maar meten is weten. 

Laura Burgers
Health & Value Director

Referentie:

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/passende-zorg%C2%A0https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/09/16/samenvatting-integraal-zorgakkoordhttps://www.zonmw.nl/nl/programma/goed-gebruik-geneesmiddelenhttps://treatmeds.nl/portfolio/https://www.sirm.nl/publicaties/klim-op-schouders-van-reuzen-inventarisatie-van-gepast-gebruik-dure-geneesmiddelen-interventieshttps://www.trouw.nl/zorg/geef-nieuwe-medicijnen-geen-groen-licht-maar-oranje~b35af8e4/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Gerelateerde blogs
PP-UNP-NLD-0727

Wilt u een bijwerking melden? Ga dan naar de 'Bijwerkingen melden' pagina en klik vervolgens op u van toepassing zijnde button.

PfizerPro AccountPfizerPro AccountU vindt informatie over geneesmiddelen, werkingsmechanismen, werkzame stoffen, doseringen en bijwerkingen die kunnen optreden. Zodat u nog beter in staat bent om uw patiënten te helpen.InloggenRegistrerenAccountUitloggen

De informatie die op deze website wordt aangeboden is uitsluitend bedoeld voor zorgverleners in Nederland. Bent u geen zorgverlener, maar patiënt of consument, ga dan naar www.pfizer.nl.

 

2024 Pfizer© Alle rechten voorbehouden.
 

PP-UNP-NLD-1216
U verlaat de website van Pfizer
Door op oké te klikken, verlaat u de website van Pfizer. De links naar websites buiten Pfizer worden u als service aangeboden. Pfizer heeft geen invloed op de inhoud van deze sites en is er niet voor verantwoordelijk.