Deze website met internetadres http://www.pfizerpro.nl en alle hierop vermelde informatie is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

Zoek

Menu

Close

Inloggen of registrerenUitloggen Onze geneesmiddelenZiektebeeldenOntdek meerOntdek meerEducatieMaterialenVideo'sOver PfizerOver PfizerNieuwsBlogsMedewerkers in beeldContactContactNeem gerust contact met ons opStel een vraagPfizer medische informatie
Supporting Resources

Menu

Close

Partners in HealthNVMO – Pieter de MulderNederlands Kanker CollectiefCare CoalitionAntoni van Leeuwenhoek FoundationDuurzaamheid en doelmatigheidSymposium Duurzaamheid en doelmatigheid in de zorg​ZorgverbeteringBoost borstkankerKwaliteit van levenKanker en werkSeksualiteit en intimiteitZiektebeeldenBorstkanker
LongkankerBloedkanker
Toegang tot geneesmiddelenVerbeteren toegankelijkheid innovatieve geneesmiddelen
Symposium Duurzaamheid en doelmatigheid in de zorgZiekenhuisverplaatste zorg
Ziekenhuisverplaatste zorg

Nederland stevent af op een zorginfarct. De toegenomen zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt maken dat er scherp gekeken moet worden of het juiste geneesmiddel, in de juiste dosering, op het juiste moment, op de juist plaats gegeven wordt. Het streven is dan ook om aan alle patiënten passende zorg te bieden, ook in de thuissituatie. Dat is goed nieuws voor de patiënten, omdat zorg thuis betekent dat patiënten sneller het normale leven weer kunnen oppakken. Al in 2016 verscheen een studie van GUPTA strategists over ziekenhuisverplaatste zorg. Onder de titel ‘No place like home’ lieten de onderzoekers zien dat 45% van de zorg die nu in ziekenhuizen verleend wordt naar huis verplaatst kan worden . 

Anno 2023 neemt het belang van zorgtransitie (passende zorg) alleen maar toe. Ziekenhuizen kunnen hierin kiezen uit verschillende opties: behandeling in het ziekenhuis, in de wijk of thuis.

Wie is de Care Coalition?

Om ervoor te zorgen dat alle patiënten toegang hebben tot geneesmiddelen die zij nodig hebben, nu en in de toekomst, heeft een samenwerkingsverband van innovatieve geneesmiddelen en vacinbedrijven onder de naam van de De Care Coalition de handen ineen geslagen om vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid invulling te geven aan passende zorg. Als deelnemend lid van de Care Coalition heeft Pfizer de ambitie om een landelijke oplossing voor het verplaatsen van zorg te realiseren. Dit moet passen bij de wensen van de patiënt, het moet de werkdruk in het  ziekenhuis verlichten, financieel haalbaar, duurzaam (voor de lange termijn) en praktisch uitvoerbaar (eenvoudig te implementeren voor ziekenhuizen) zijn. Het is een groot project waarbij veel zorgpartners betrokken zijn. Wij maken naast onze werkzaamheden tijd om hier gezamenlijk onze schouders onder te zetten.  

Waarom is Care Coalition belangrijk?

Alle patiënten moeten toegang hebben tot geneesmiddelen en passende zorg. In het verleden betekende dit dat farmaceuten eigen programma’s ontwikkelden om ervoor te zorgen dat patiënten toegang hadden tot onze geneesmiddelen. Wij zien dat het lastig is om dit soort initiatieven op te schalen en vaak is het niet duurzaam. Daarnaast is het onwenselijk voor ziekenhuizen om allerlei verschillende programma’s te draaien en kan dit veel efficiënter en kosteneffectiever. Onze ambitie is versnippering voorkomen en als een katalysator initiatieven versnellen door samen te werken. 

Een belangrijk doel van de Care Coalition is het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van ziekenhuisverplaatste zorg en het bevorderen van de samenwerking. Met een LinkedIn-pagina wil de Care Coalition een platform creëren om initiatieven te starten, te bundelen en te verspreiden. Zo hoeft een ziekenhuis niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden.

Wie is de Care Coalition?

Om ervoor te zorgen dat alle patiënten toegang hebben tot geneesmiddelen die zij nodig hebben, nu en in de toekomst, heeft een samenwerkingsverband van innovatieve geneesmiddelen en vacinbedrijven onder de naam van de De Care Coalition de handen ineen geslagen om vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid invulling te geven aan passende zorg. Als deelnemend lid van de Care Coalition heeft Pfizer de ambitie om een landelijke oplossing voor het verplaatsen van zorg te realiseren. Dit moet passen bij de wensen van de patiënt, het moet de werkdruk in het ziekenhuis verlichten, financieel haalbaar, duurzaam (voor de lange termijn) en praktisch uitvoerbaar (eenvoudig te implementeren voor ziekenhuizen) zijn. Het is een groot project waarbij veel zorgpartners betrokken zijn. Wij maken naast onze werkzaamheden tijd om hier gezamenlijk onze schouders onder te zetten.

Om er voor te zorgen dat alle patienten toegang hebben tot geneesmiddelen die zij nodig hebben, nu en in de toekomst heeft een samenwerkingsverband van innovatieve geneesmiddelen en vacinbedrijven onder de naam van de De Care Coalition de handen in een geslagen om vanuit maatschappelijk verantwoordelijkheid invulling te geven aan passende zorg. Als deelnemend lid van de Care Coalition heeft Pfizer de ambitie om een landelijke oplossing voor het verplaatsen van zorg te realiseren. Dit moet passen bij de wensen van de patient, het moet de werkdruk in het ziekenhuis verlichten, financieel haalbaar, duurzaam (voor de lange termijn) en praktisch uitvoerbaar (eenvoudig te implementeren voor ziekenhuizen) zijn. Het is een groot project, waarbij veel zorgpartners betrokken zijn. Wij maken naast onze werkzaamheden tijd om hier gezamenlijk onze schouders onder te zetten.

Waarom is Care Coalition belangrijk?

Alle patiënten moeten toegang hebben tot geneesmiddelen en passende zorg. In het verleden betekende dit dat farmaceuten eigen programma's ontwikkelden om ervoor te zorgen dat patiënten toegang hadden tot onze geneesmiddelen. Wij zien dat het lastig is om dit soort initiatieven op te schalen en vaak is het niet duurzaam. Daarnaast is het onwenselijk voor ziekenhuizen om allerlei programma's te draaien en kan dit veel efficiënter en kosteneffectiever. Onze ambitie is versnippering voorkomen en als een katalysator initiatieven versnellen, door samen te werken.

Een belangrijk doel van de Care Coalition is het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van ziekenhuisverplaatste zorg en het bevorderen van de samenwerking. Met een LinkedIn-pagina wil de Care Coalition een platform creëren om initiatieven te starten, te bundelen en te verspreiden. Zo hoeft een ziekenhuis niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden.  

Om er voor te zorgen dat alle patienten toegang hebben tot geneesmiddelen die zij nodig hebben, nu en in de toekomst heeft een samenwerkingsverband van innovatieve geneesmiddelen en vacinbedrijven onder de naam van de De Care Coalition de handen in een geslagen om vanuit maatschappelijk verantwoordelijkheid invulling te geven aan passende zorg. Als deelnemend lid van de Care Coalition heeft Pfizer de ambitie om een landelijke oplossing voor het verplaatsen van zorg te realiseren. Dit moet passen bij de wensen van de patient, het moet de werkdruk in het ziekenhuis verlichten, financieel haalbaar, duurzaam (voor de lange termijn) en praktisch uitvoerbaar (eenvoudig te implementeren voor ziekenhuizen) zijn. Het is een groot project, waarbij veel zorgpartners betrokken zijn. Wij maken naast onze werkzaamheden tijd om hier gezamenlijk onze schouders onder te zetten.

White Paper over ziekenhuisverplaatste zorg  

Bij ongewijzigd beleid stevent de gezondheidszorg af op een zorginfarct. De zorgvraag groeit, terwijl er steeds minder personeel is om die zorg te verlenen. We moeten met elkaar de oncolgiezorg anders, meer gericht op preventie en passende zorg, inrichten.

Namens de Care Coalition is er eind 2022 een white paper gepubliceerd door de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen over ziekenhuisverplaatste zorg. Hierin wordt er ingegaan op trends en ontwikkelingen in oncologiezorg thuis.

In dit white paper worden verschillende aanpakken van ziekenhuisverplaatste zorg verkend. Deze inzichten zijn naar boven gekomen uit interviews met verschillende ziekenhuizen. Zorgprofessionals delen in het white paper ervaringen, hun aanpak en ontwikkelingen. 

Lees de White Paper
Webinar over oncologiezorg thuis

Over de toegevoegde waarde van oncologiezorg dichtbij huis is veel eensgezindheid bij zorgverzekeraars, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, patiëntenorganisaties, zorgautoriteiten en geneesmiddelenbedrijven. Met de wind in de rug vanuit het Intergraal Zorg Akkoord lijkt één van de belangrijkste hobbels binnenkort tot het verleden te behoren: de financiële schotten tussen de verschillende zorgaanbieders.

Begin 2023 organiseerde de Care Coalition een bijeenkomst met als thema oncologiezorg thuis. Er vinden tal van initiatieven plaats gericht op passende zorg. Niet alle zorg hoeft in het ziekenhuis plaats te vinden. Want passende zorg betekent bijvoorbeeld ook ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

Bekijk het webinarLoading

De afgelopen jaren is op meerdere plekken op verschillende manieren ervaring opgedaan met oncologiezorg thuis. Om ervoor te zorgen dat iedereen nu en in de toekomst goede zorg kan krijgen, is een aanpak gericht op passende zorg noodzaakelijk.

Lees hier het hele artikel.

Helpt u mee aan een toekomst bestendige oncologiezorg? Sluit je aan bij de Care Coalition!

Bent u gepassioneerd en geïnteresseerd in het bevorderen van passende oncologiezorg? Dit is de plek voor u!

De ambitie van de Care Coalition is eenvoudig maar krachtig: toegang tot de juiste geneesmiddelen voor alle patiënten, nu en in de toekomst. Wat ons drijft, is het delen van kennis en het bevorderen van samenwerking.

Wij ontwikkelen, i.s.m. De argumentenfabriek, routekaarten voor het verplaatsten van zorg naar de wijk maar we kijken ook naar wat de patiënt zelf kan. 

Met een LinkedIn-pagina creëren we een platform waar we initiatieven en ideeën verspreiden en krachten bundelen. Dit alles om ziekenhuizen te helpen passende zorg te realiseren zonder steeds hetzelfde wiel opnieuw uit te vinden. Word lid van deze LinkedIn-groep en laten we samen de toekomst van de oncologiezorg verder vormgeven. Samen staan we sterk en samen zorgen we voor toekomstbestendige oncologische zorg!

Meld je aanLoadingVoor wie is de Care Coalition?

De Care Coalition is voor alle organisaties, instellingen, bedrijven of individuen die zich willen inzetten om ziekenhuisverplaatste zorg daadwerkelijk te implementeren.

Om deze groep zo interessant mogelijk te houden, is het niet toegestaan commerciële uitingen te plaatsen. Deze groep is bedoeld voor kennisdeling, inhoudelijke vraagstukken en discussies gerelateerd aan het onderwerp ziekenhuisverplaatste zorg. Deel hier gerust publicaties, nieuwe materialen, vraagstukken en aankondigingen voor (online) bijeenkomsten.

Heeft u vragen of opmerkingen? We horen graag van u via [email protected]

#carecoalition #passendezorg #zorg #zorgtransitie #samenwerking #welkom

Informatiekaarten

Door multidisciplinaire samenwerking en bundeling van expertise heeft het samenwerkingsverband de Care Coalition drie informatiekaarten gemaakt die helpen bij de inrichting van ziekenhuisverplaatste zorg.

De Care Coalition onderzoekt de vraag hoe iemand met kanker buiten het ziekenhuis de beste zorg kan ontvangen. Het inrichten van zorgpaden buiten het ziekenhuis kan een oplossing bieden voor het groeiende personeelstekort, de stijgende zorgvraag en de oplopende kosten in de zorg.

Er zijn drie informatiekaarten gemaakt. De kaarten kunnen gebruikt worden bij het inrichten van oncologische zorgpaden buiten de muren van het ziekenhuis. De kaarten geven antwoord op de vraag waar je als ziekenhuis rekening mee moet houden bij het verplaatsen van zorg, afhankelijk van het type zorgpad.

Ze beschrijven de aspecten; organisatie, veiligheid, verantwoordelijkheid en vergoeding.

Er zijn drie generieke zorgpaden beschreven:

  1. Toediening door de patiënt zelf thuis
  2. Toediening door verpleegkundigen bij de patiënt thuis
  3. Toediening door de verpleegkundigen in de wijk
Deze informatiekaarten zijn beschikbaar voor alle ziekenhuizen.
Bekijk informatiekaartenLoadingWie heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de informatiekaarten?

Alexander Monro ziekenhuis, BSHealth, Care4homecare, Care Coalition, Erasmus MC, Haaglanden Medisch Centrum, Healthcare Consultancy, OLVG, St Antonius ziekenhuis, Stichting Jij speelt de hoofdrol, Treant, VIG, Zilveren Kruis.

Care Coalition

De Care Coalition is een samenwerkingsverband voor het bevorderen van initiatieven en kennisdeling rondom ziekenhuisverplaatste oncologische zorg.  In multidisciplinaire samenstellingen werkt de Care Coalition aan innovatieve zorgmodellen en het opschalen van praktijkvoorbeelden.

Wie heeft de Care Coalition opgericht?

Een aantal farmabedrijven (Pfizer, BMS, Roche, Johnson & Johnson en Amgen) hebben samen met de VIG en Care4homecare de handen ineengeslagen, om het platform op te richten waarin kennis, ervaring en initiatieven rond het verplaatsten van de zorg kunnen worden gedeeld met elkaar, zodat we gezamenlijk ziekenhuizen helpen om passende zorg thuis te realiseren, zonder dat alle ziekenhuizen steeds het wiel opnieuw moeten uitvinden.

H3 (Mobile)H3 (Mobile)
Partners in Health
PP-UNP-NLD-1189

Wilt u een bijwerking melden? Ga dan naar de 'Bijwerkingen melden' pagina en klik vervolgens op u van toepassing zijnde button.

PfizerPro AccountPfizerPro AccountU vindt informatie over geneesmiddelen, werkingsmechanismen, werkzame stoffen, doseringen en bijwerkingen die kunnen optreden. Zodat u nog beter in staat bent om uw patiënten te helpen.InloggenRegistrerenAccountUitloggen

De informatie die op deze website wordt aangeboden is uitsluitend bedoeld voor zorgverleners in Nederland. Bent u geen zorgverlener, maar patiënt of consument, ga dan naar www.pfizer.nl.

 

2024 Pfizer© Alle rechten voorbehouden.
 

PP-UNP-NLD-1216
U verlaat de website van Pfizer
Door op oké te klikken, verlaat u de website van Pfizer. De links naar websites buiten Pfizer worden u als service aangeboden. Pfizer heeft geen invloed op de inhoud van deze sites en is er niet voor verantwoordelijk.